Out of Stock

Entourage

$8.50

‘Entourage’ (Joseph Ghio, R. 1975). TB, 40″ (102 cm), Early to late bloom. Hazy rose self; tangerine beard. Awarded Premio Firenze 1980.

https://wiki.irises.org/TbAthruE/TbEntourage

Out of stock